Welcome Home International

 
CL_FARSI.jpg
 

Integratie komt van twee kanten

Wederzijdse uitwisseling creëren is nodig om integratie op een natuurlijke en succesvolle manier te laten verlopen.
Welcome Home International zoekt naar innovatieve, vooruitstrevende methodes om de nieuwkomers in onze samenleving te ondersteunen, die een humane en warme omgeving nodig hebben om te kunnen gedijen.
Wij organiseren praktische projecten rond de vele aspecten van integratie en de verschillende soorten mensen die nodig zijn om integratie te doen slagen. Zo creëren wij een omgeving die zowel nieuwkomers als de lokale gemeenschap uitnodigt hulpmiddelen en informatie uit te wisselen om integratie op een natuurlijke manier te laten verlopen.

 
 
 

Projecten

 
 

Op dit moment voert Welcome Home International wekelijks één project al uit, namelijk Café Lingua. We werken er nu aan om, door samen te werken met andere organisaties en ontmoetingsplaatsen, Café Lingua op grotere schaal te repliceren in Brussel-stad.
We zijn ook druk bezig met het opzetten en uitvoeren van nog twee projecten, die nu in hun experiment-fase zitten: de Vrouwenkring en de Kinderhoek. Deze projecten willen we zo opzetten dat gemeenschappen en organisaties die ons doel delen onze projecten overal ter wereld kunnen repliceren en verspreiden.

 

Onze projecten hebben de betrokkenheid van de gemeenschap nodig. Word nu vrijwilliger om te helpen bij het plannen en organiseren. Je kan ook als gewoon lid meedoen om onze projecten beter te leren kennen voor je vrijwilliger wordt

 
CL_FR.jpg
 

Doe mee

Eén van de hoofddoelen van Welcome Home International is mensen bij elkaar brengen. Dit betekent dat we leden van de lokale gemeenschap uitnodigen om betrokken te zijn bij de vele aspecten van onze organisatie. Zo maken we er een echte groepsinspanning van. Maak samen met ons de wereld vriendelijkere plek en sluit je bij ons aan op één van de onderstaande manieren.

 

Samenwerking

Integratie is een groepsinspanning van wereldwijde omvang, want voor succesvolle integratie is samenwerking cruciaal. Welcome Home International verbindt op nationaal en internationaal niveau mensen, culturen en middelen.

 

Mogelijkheid tot vrijwilligen

Word lid van ons team van toegewijde vrijwilligers en steun de coördinatie, de organisatie en de uitvoering van onze projecten. Jouw tijd en betrokkenheid is waardevol en broodnodig.

 

 

Steun ons

Alle beetjes helpen. De typische kosten verbonden met het realiseren van onze gratis projecten - van afdrukkosten tot het uitbetalen van de vluchtelingen die we in dienst hebben – moeten we zelf dekken. Je kan ons ondersteunen door een donatie te doen.