WELCOME HOME INTERNATIONAL

 
CL_FARSI.jpg
 

يكپارچگى در هر دو جهت حركت مى كند

یجاد مبادله دو جانبه برای يكپارچگى جامعه براى موفق شدن و كاميابى ضروری است.

Welcome Home International به دنبال یافتن روش های ابتکاری و پیشرفته برای حمایت از تازه واردان در جوامع ما ميباشد که نیاز به یک محیط انسانی و گرم برای موفقیت دارند. يكپارچگى شامل جنبه های بسیاری است و بسیاری از افراد را در معرض قرار  می دهد. ما در حال برنامه ریزی و اجرای پروژه های عملى برای ایجاد محیط های دعوت کننده ای هستیم که تازه واردان و اعضای جامعه بومى می توانند ابزار و اطلاعاتی را که برای کمک به رويداد يكپارچگى موفقيت آميز نياز دارند به طور طبیعی به دست بیاورند. 

 
 
 

پروژه ها

 
 

در حال حاضر، Welcome Home International دارای چهار طرح برای راه اندازی در ماه های آینده است. این پروژه ها طراحی شده اند تا بتوانند توسط سایر گروه های اجتماعی و سازمان هایی که هدف مشترکی را به اشتراک می گذارند، در سراسر جهان تکرار شده و منتشر شوند.

پروژه های ما نیازمند مشارکت جامعه است. هم اكنون داوطلب شويد تا بخشی از برنامه ریزی و سازماندهی شويد. شما همچنین می توانید در هر پروژه شرکت کنید تا قبل از داوطلب شدن بیشتر بدانید.

 
CL_FR.jpg
 

درگیر کار شويد

یکی از اهداف اصلی Welcome Home International، گرد آوری افراد است. این به این معنی است که ما نيازمند اعضای اجتماعى بومى در بسیاری از جنبه های سازمان خود هستيم تا یک اجتماع حقيقى بر پايه ى تلاش بسازيم. شما می توانید به هدف مشترک ما برای ایجاد جهان دوستانه تر در یکی از روش های زیر ملحق شويد.

 

برای یکی از پروژه های ما ثبت نام کنید

پروژه های ما برای پناهندگان، مهاجران و اعضای جامعه ى بومى كه با شركت در آن برای ایجاد شبکه هایی که يكپارچگى جامعه نیاز براى شکوفایی دارد، طراحی شده است.

 

 

فرصت های داوطلبانه

به تیم ما از داوطلبان فداكار بپيونديد و از هماهنگی، سازماندهی و اجرای پروژه های ما حمايت كنيد. زمان و مشارکت شما ارزشمند و بسیار مورد نیاز است ..

 

 

کمک مالی کنید

هر سنتى به هزینه های مربوط به ساخت پروژه های ما مى رود؛ از هزینه های چاپ تا پرداخت پناهندگان که ما استخدام می کنیم. با کمک مالی از ما حمایت کنید.